Thông tin sản phẩm:

Dầu máy nén khí trục vít CP-9301-46 được tổng hợp từ những gốc dầu bán tổng hợp. 
CP-9301-46 có tính chất bôi khá tốt ở cả nhiệt độ cao và thấp, ít biến động, có độ trơ hóa học cao và ổn định với thủy phân. Nó cũng tương thích với các thiết bị được thiết kế để sử dụng với dầu tổng hợp cũng như dầu máy nén khí gốc khoáng. Sự kết hợp của dầu gốc chất lượng cao và một gói phụ gia tiên tiến cho CP9301-46. Trong điều kiện hoạt động điển hình của máy nén khí trục vít ngập dầu / phun dầu tuổi thọ của dầu có thể đạt 8000 giờ chạy máy tiêu chuẩn. CP-9301-46 là loại dầu máy nén không độc hại và không mang nhãn nguy hiểm hoặc cảnh báo đối chiếu theo OSHA  29 CFR 1910.1200.

Đặc tính hóa lý điển hình của CP-9301-46

Viscosity @ 40°C (cSt) ASTM D445 42

Độ nhớt ở 100°C (cSt) ASTM D445                        7.2
Độ nhớt ở 100°C 100°F                                            46
Độ nhớt ở 100°C 210°F                                            7.4

Chỉ số độ nhớt theo  ASTM D2270                          133

Mật độ, lb/gal, 60°F 7

Điểm chớp cháy, C.O.C., °F (°C) ASTM D92 475  (246)

Điểm bắt cháy, C.O.C., °F (°C) ASTM D92 500  (260)

Điểm rót, °F (°C) ASTM D97 -11                          (-24)

Chỉ số Axit                                                                 0.1