Một máy sấy khí nén là một thiết bị để loại bỏ hơi nước từ không khí được nén lại bởi máy nén khí. Máy sấy khí nén thường được ứng dụng trong cơ sở công nghiệp và thương mại. Nó được gọi chung là thiết bị xử lý khí nén.

Quá trình nén không khí ở áp suất thường lên áp suất cao, tức là đưa khí nén từ mật độ thấp/đơn vị thể tích lên mức độ cao hơn đồng nghĩa mật độ chất gây ô nhiễm không khí, bao gồm hơi nước, bụi bẩn tăng lên gây hư hại đến thiết bị xử dụng đầu cuối. Điều này đặt ra điểm sương của khí nén phía sau máy nén khí tương đương  với không khí không khí ở điều kiện tự do dẫn đến ngưng tụ trong bình ngưng và đường ống.

Quá nhiều nước trong khí nén, hoặc trong giai đoạn lỏng hoặc hơi nước, có thể gây ra một loạt các vấn đề hoạt động cho người sử dụng khí nén. Chúng bao gồm đóng băng của dòng không khí ngoài trời, ăn mòn thiết bị, ô nhiễm của các quá trình và sản phẩm.

Có nhiều loại khác nhau của máy sấy khí nén. Đặc điểm hoạt động của họ thường được xác định bởi điểm đông.

Máy sấy hấp thụ, thường được gọi là "regens", "tòa tháp đôi" "egenerative" hoặc máy sấy hút ẩm

Máy sấy lạnh

Máy sấy hấp thụ hóa học (Máy sấy nhờ chất hóa học bị chảy do hấp thụ nước)

Máy sấy màng

Hơi nước được lấy ra từ máy nén khí để ngăn chặn sự ngưng tụ xảy ra và để ngăn độ ẩm can thiệp vào quá trình công nghiệp nhạy cảm.

Đặc điểm

Máy sấy hút ẩm tái sinh thường cung cấp một điểm sương từ -40 ° F (-40 ° C) và -100 ° F (-73 ° C)

Máy sấy lạnh cung cấp một điểm sương không thấp hơn khoảng 35 ° F (2 ° C)

Máy sấy chất hóa học bị chảy cung cấp một điểm đàn áp sương mà dao động với nhiệt độ không khí. Thông thường đàn áp này là 20 ° F thấp hơn nhiệt độ không khí nén.


Để biết thêm thông tin, hãy hỏi hỗ trợ trực tuyến trên trang web này hoặc liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách gọi điện thoại đến: 0974 899 898 hoặc gửi email sales@thibivi.com .