HIỆU SUẤT TỔNG THỂ (G.E.R.)
1. Phân tích thời gian
Đo lường G.E.R. được sử dụng cho việc tính toán hiệu suất lắp đặt và sử dụng máy móc.  G.E.R. thu được bằng việc phân tích thời gian theo hình vẽ dưới đây.
HIỆU SUẤT = E1 * E2 * E3
Hiệu suất tổng thể thu được từ ba yếu tố:
1.Tổng thời gian hoạt động.
2.Thời gian hoạt động thực.
3.Thời gian hoạt động hiệu quả (thời gian hữu ích).

A. Ví dụ
Một xe buýt muốn tới một khu du lịch ở Tây Ban Nha. Chuyến đi mất 20 giờ, bao gồm:
1.các sự cố 1 h 5%
2.đổ nước làm mát 0.5 h 2.5%
3.đi chậm 2 h 10%
4.tắc đường 2 h 10%
5.chuyển số không hợp lý 1 h 5%
6.đi sai đường 2 h 10%

Như vậy có thể nói hiệu suất là 100% - 42,5% = 57,5%
Tính toán này ngụ ý xác định chính xác thời gian tổn thất. Chúng có thể được phân loại như sau:
1.Những lần dừng theo đúng lịch trình,
2.Những lần dừng không theo lịch trình.

Việc đo lường các thông số này đòi hỏi sự thống nhất của tất cả những người tham gia và phản ánh đặc thù riêng của công ty. Một buổi tập huấn đôi khi là cần thiết nhằm đảm bảo rằng những nhân viên có nhiệm vụ đo lường sẽ tiến hành công việc một cách nhất quán và liên tục.

HIỆU SUẤT TỔNG  THỂ LÀ MỘT  CHỈ BÁO  KỸ THUẬT VỀ KHẢ NĂNG  LÀM VIỆC.  CHỨC  NĂNG  CỦA  NÓ LÀ NHẰM CHO THẤY BẤT CỨ SỰ THIẾU NHẤT QUÁN NÀO. NHỜ ĐÓ CHO PHÉP PHÂN LOẠI VÀ PHÂN  CẤP CÁC TỔN THẤT VÀ THEO DÕI TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN. NÓ PHẢI ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG.  KHI LẦN ĐẦU TIÊN G.E.R. ĐƯỢC TÍNH TOÁN, NÓ ĐÃ GÂY RA SỰ NGẠC NHIÊN VÀ ĐÔI KHI GÂY RA CẢM GIÁC THIẾU TIN TƯỞNG TRONG MỘT BỘ PHẬN NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG.  KINH NGHIỆM ĐÃ CHO THẤY NÓ THƯỜNG  NẰM TRONG KHOẢNG TỪ 40% ĐẾN 60%.

2. Đo lường G.E.R. 

Nhằm tính toán tổng thời gian làm việc, chúng ta phải cân nhắc:
1.Thời gian sử dụng thiết bị sản xuất,
2.Thời gian ngừng hoạt động do:
Các sự cố.
Thay đổi sản phẩm.
Nhằm tính toán hiệu suất chúng ta phải xét đến:
1.Thời gian hoạt động thực,
2.Thời gian sản xuất thực của một đơn vị thiết bị.
3.Sản lượng đạt được.

Nhằm tính toán tỉ lệ đạt chất lượng chúng ta phải xem xét:

3. Phương pháp luận
Xác định thời gian
Cần phải xác định các tổn thất sản lượng chính của các thiết bị sản xuất. Sáu loại tổn thất thời gian được đưa ra và phân loại dưới đây.

1.Tổn thất thời gian do các sự cố:  điều này có thể được kiểm soát bởi công tác bảo dưỡng hiệu quả và sự tham gia của bộ phận sản xuất.

2.Thời gian cần cho thay đổi sản phẩm, khi đó cần thời gian để điều chỉnh lại thiết bị cũng như thay thế các dụng cụ máy móc: điều này có thể được kiểm soát bởi khâu tổ chức sản xuất tốt hơn và chính sách cải tiến thiết bị máy móc sản xuất.

3.Tổn thất thời gian do những lần ngừng máy ngắn:
Vệ sinh thiết bị,
Cung cấp phụ gia và các nguyên liệu phụ, …

4.Tổn thất thời gian do chủ ý làm chậm lại:
Sản xuất các sản phẩm đặc biệt,
Sự xuống cấp của một bộ phận máy móc, …

5.Tổn thất thời gian do lỗi chất lượng. Đây là kết quả từ việc điều chỉnh thiết bị, các qui trình liên quan đến kiểm soát chất lượng hoặc điều khiển thiết bị.


6.Tổn thất thời gian khi khởi động.  Trong giai đoạn này dễ xuất hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu

4. Tính toán ba mức độ hiệu suất
Mức độ sẵn sàng
1.Xác định tổng thời gian hoạt động.
2.Xác định tổng thời gian bật máy.
E1 = TỶ LỆ SẴN SÀNG = TỔNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG / TỔNG THỜI GIAN BẬT MÁY

Mức độ làm việc
1.Xác định thời gian làm việc thực.
2.Xác định tổng thời gian làm việc.
E2 = TỶ LỆ MỨC ĐỘ LÀM VIỆC =THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC   / TỔNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
 Mức độ chất lượng
1.Xác định thời gian làm việc hữu ích.
2.Xác định thời gian bật máy.
E3 = TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG =   THỜI GIAN LÀM VIỆC HŨU ÍCH / TỔNG THỜI GIAN BẬT MÁY 
Tính toán Công thức:  
ƞ = E1 * E2 * E3
ƞ = TxSS. * TxLV. * TxCL

ƞ =Thời gian hiệu ích/ Thời gian bật máy