Cung cấp bảng điều khiển chính hãng.
Đóng mới tủ điều khiến, chuyển đổi bảng điện tử sang bảng điều khiển cơ với máy nén khí cũ.
Nhận đóng mới tủ điều khiển trung tâm (Remote)