Máy nén khí không dầu PumaModel
Motor
F.A.D.
Nominal
Pressure
Cooling S.
Cooling
Water
Flow
Lube
Oil
Charge
L x W x H
W.T
Noise
HP
KW
m3/min/cfm
Kg/cm2
l/min
l
cm x cm x cm
G.W.
dB(A)
POF 45A
60
45
6.4
7
Air
-
30
129 x 183 x 173
2000
75
POF 55A
75
55
8.1
7
Air
-
30
129 x 183 x 173
2000
76
POF 65A
86
65
9.8
7
Air
-
30
129 x 183 x 173
2000
77
POF 75A
100
75
12.5
7
Air
-
40
147 x 193 x 173
2500
77
POF 90A
120
90
15.2
7
Air
-
40
147 x 193 x 173
2500
78
POF 45
60
45
6.4
7
Water
70
20
109 x 136 x 140
1400
73
POF 55
75
55
8.1
7
Water
87
20
109 x 136 x 140
1400
74
POF 65
86
65
9.8
7
Water
95
20
109 x 136 x 140
1400
75
POF 75
100
75
12.5
7
Water
115
35
104 x 183 x 138
2000
72
POF 90
120
90
15.2
7
Water
140
35
104 x 183 x 138
2000
73
POF 105
140
105
18.3
7
Water
167
35
130 x 195 x 154
2600
77
POF 120
160
120
20.6
7
Water
187
35
130 x 195 x 154
2700
78
POF 130
175
130
22.9
7
Water
208
35
130 x 195 x 154
2700
78

Không có nhận xét nào

Nhận xét của quý vị giúp Thibivi.com hoàn thiện hơn, phục vụ quý vị ngày càng tốt hơn. Cảm ơn sự quan tâm và góp ý của quý vị !

Được tạo bởi Blogger.