Sản Phẩm Tủ Điện Công Nghiệp.
 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Đông Dương là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp tủ bảng điện. Được chia làm  phân khúc:
Tủ điện trung thế thiết kế theo dạng khung, phân khoang hay vòng.
Tủ điện hạ thế bao gồm những sản phẩm tủ lực,tủ bảo vệ. tủ điều khiển được thiết kế theo những tiêu chuẩn hàng đầu  IEC, JIC,  JEC,  KS... Sản phẩm được nhiều đối tác nước ngoài tin dùng. Đảm bảo các chỉ tiêu tái xuất sang các thị trường G7 như Nhật Bản


I, Tủ Điện Điều Khiển
01 Tủ Điện Điều Khiển Trung Tâm
02 Tủ Điện Điều Khiển Máy Bơm
03 Tủ Điện Điều Khiển Máy Bơm Cứu Hóa
04 Tủ Điện Điều Khiển Trung Tâm Cứu Hỏa
05 Tủ Điện Điều Khiển Chiếu Sáng
06 Tủ Điện Điều Khiển Nén Khí
07 Tủ Điện Điều Khiển Máy Phát Điện
08 Tủ Điện Điều Khiển Máy Làm Lạnh Nước
09 Tủ Điện Điều Khiển Trung Tâm Tòa Nhà
10 Tủ Điện Điều Khiển Theo Yêu Cầ

II, Tủ Điện Cho Những  Chức Năng Khác
01 Tủ Điện Phân Phối Tổng
02 Tủ Phân Phối Hạ Thế
03 Tủ Tụ Bù Hạ Thế
04 Tủ Trung Thế RMU
05 Tủ Động Lực
06 Tủ Hòa Đồng Bộ
07 Tủ Điện Chuyển Nguồn Tự Động ATS
09 Trạm Kios
10 Tủ Điện Ngành Hàng Hải