tai lieu ki thuat
Á Châu gửi tới cán bộ, kĩ thuật vận hành bộ tài liệu kĩ thuật cơ bản về hệ thống khí nén. Hi vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho công việc của bạn hiện tại. Trang này tập trung các liên kết đến các catalogue, hướng dẫn sử dụng, thông tin kỹ thuật về các sản phẩm được đăng bán ở trang này. Bản quyền của các tài liệu này thuộc về các nhà phân phối nhà sản xuất thiết bị. 

Nếu quý vị cần thêm sự hỗ trợ kĩ thuật hãy liên hệ ngay với bộ phận kĩ thuật công ty Á Châu: 
Điện thoại: 0320 680 778 
Email: khinen@thibivi.com
Á Châu dang cập nhật dữ liệu bạn vui lòng quay lại trong thời gian tới. Hoặc comen tài liệu cần tìm bên dưới để nhận ngay tài liệu.
A, Tài liệu ngành thủy lực khí nén
Bộ giáo trình THỦY LỰC - KHÍ NÉN


B,Tài liệu hệ thống khí nén (tham khảo thêm tại mục catalogue máy nén khí)

 I,   Máy nén khí
    

 II,  Dầu máy nén khí
     Chính hãng

     Dầu OEM

 III, Thiết bị xử lý khí nén
     Máy sấy

        Máy sấy tác nhân lạnh
        Máy sấy hấp thụ
     Lọc tách
     Lọc gió
     Lọc dầu
     Lọc đường ống
          Lọc sơ cấp
          Lọc thô
          Lọc tinh
          Lọc than hoạt tính
    Tách nước
     Máy tách nitro
  
IV, Phụ tùng, phụ kiện khí nén

V,  Thiết bị khí nén

B, Tài liệu bơm chân không


C, Tài liệu thiết bị điện công nghiệp

Pintek (Taiwan) - Thiết bị đo kiểm :
Pintek catalogue : Catalogue các sản phẩm của Pintek.
PW-3032 : Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC (DC Power Supply) PW-3032 /R của Pintek (Taiwan)
PW-4032 : Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC (DC Power Supply) PW-4032 của Pintek (Taiwan)
FG-30/FG-32 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-30, FG-32 (3MHz) của Pintek (Taiwan)
FG-30/FG-32 : Thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng FG-30/FG-32 (3MHz) của Pintek (Taiwan)
FG-52 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-52 (5MHz) của Pintek (Taiwan)
FG-72, FG102 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-72, FG-102 của Pintek (Taiwan)
PS-200 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 20MHz của Pintek (Taiwan)
PS-350 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 40MHz của Pintek (Taiwan)
PS-600 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 60MHz của Pintek (Taiwan)
PS-1000 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 100MHz của Pintek (Taiwan)
PS-1005 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 100MHz của Pintek (Taiwan)


Instek (Taiwan) - Thiết bị đo kiểm :
GDS-2000 : Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
GSG-120 : Máy phát sóng điều chế AM/FM (100KHz -110MHz) của Instek


Lodestar (Taiwan) - Thiết bị đo kiểm :
Lodestar Full Cataslogue : Lodestar Full Cataslogue PDF


Tektronix (USA) - Thiết bị đo kiểm :
TDS-1000B : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100MHz; 2 kênh; trắng đen)
TDS-1000C : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100MHz; 2 kênh; màu)
TDS-2000B : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
TDS-2000C : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
TDS-2000B : Hướng dẫn sử dụng DSO TDS1000B, TDS2000B
TDS-2000C : Hướng dẫn sử dụng DSO TDS1000C, TDS2000C
Tektronix Test and Measurement Catalogue : Catalogue thiết bị đo kiểm Tektronix
Tektronix Video Test and Monitoring Catalogue : Catalogue thiết bị đo kiểm Video Tektronix


SineTamer (USA) - Thiết bị cắt lọc sét :
RM-ST60 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST60 của SineTamer (Mỹ)
RM-ST120 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST120 của SineTamer (Mỹ)
RM-ST180 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST180 của SineTamer (Mỹ)
LA-ST60 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST60 của SineTamer (Mỹ)
LA-ST120 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST120 của SineTamer (Mỹ)
LA-ST180 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST180 của SineTamer (Mỹ)
LA-ST240 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST240 của SineTamer (Mỹ)
LA-ST300 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST300 của SineTamer (Mỹ)
ST-RSE1P2 : Cắt lọc sét 1 pha, mắc song song, chuẩn công nghiệp
ST-SPT : Cắt lọc sét 1 pha, nối tiếp, áp dư nhỏ, chuyên dùng cho thiết bị nhạy cảm, bv cấp 2
ST-LXXX : Cắt lọc sét 1 pha, mắc song song, loại kinh tế
ST-COAX : Cắt lọc sét đường cáp TV, camera, mạng đồng trục của SineTamer (Mỹ)
ST-PDB : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (nhiều cặp) của SineTamer (Mỹ)
ST-RJ14R : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (1 cặp) của SineTamer (Mỹ)
ST-RJ45 : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (1 cặp) của SineTamer (Mỹ)
1P1, 1P2 : Hướng dẫn lắp đặt
1S1 : Hướng dẫn lắp đặt
3N2 : Hướng dẫn lắp đặt
3N4 : Hướng dẫn lắp đặt
3Y1 : Hướng dẫn lắp đặt
3Y2 : Hướng dẫn lắp đặt


Mikro (Malaysia) - Bộ điều khiển tụ bù, Relay bảo vệ :
PFR140 : Bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 12, 14 cấp của Mikro (Malaysia)
PFR140 user manual : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 12, 14 cấp của Mikro
PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp của Mikro (Malaysia)
MK300 : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK300 của Mikro
MK300 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK300 của Mikro
MK330 : Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK330của Mikro
MK330 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK330của Mikro
MK301A : Relay bảo vệ dòng rò MK301 của Mikro (thông dụng)
MK301A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò MK301 của Mikro
DIN330 : Relay bảo vệ dòng rò DIN330 của Mikro
DIN330 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò DIN330 của Mikro
DIN310 : Relay bảo vệ dòng rò DIN310 của Mikro (thông dụng)
DIN310 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò DIN310 của Mikro
DIN300 : Relay bảo vệ dòng rò DIN300 của Mikro (thông dụng)
DIN300 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò DIN300 của Mikro
ZCT : Biến dòng thứ tự không của Mikro (Malaysia) dùng với Relay bảo vệ dòng rò
MK201A : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất (Earth Fault) MK201a của Mikro (thông dụng)
MK201A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (Earth Fault) MK201a của Mikro
MK202A : Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK202a của Mikro
MK202A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK202a của Mikro
MK231A : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK231a của Mikro
MK231A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK231a của Mikro
MK232A : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK232a của Mikro
MK232A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK232a của Mikro
MK203A : Catalog Relay bảo vệ quá dòng (Over Current) MK203a của Mikro
MK203A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (Over Current) MK203a của Mikro
MK204A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK204a của Mikro (thông dụng)
MK204A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK204a của Mikro (thông dụng)
MK233A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK233a của Mikro
MK233A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK233a của Mikro
MK234A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK234a của Mikro
MK234A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK234a của Mikro
MK1000A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK1000 của Mikro
MK1000A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK1000 của Mikro
MK2200 : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK2200 của Mikro
MK2200 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK2200 của Mikro
MX100 : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX100 của Mikro
MX200 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp MX200 của Mikro
MU250 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp, thứ tự pha, mất cân pha... MU250 của Mikro
MU250 : User Manual relay bảo vệ áp MU250 của Mikro
MU2300 : Catalogue Relay bảo vệ áp cao cấp MU2300 của Mikro
MU2300 : Hướng dẫn sử dụng relay bảo vệ áp cao cấp MU2300 của Mikro
RPR415 : Catalogue relay bảo vệ công suất ngược RPR415 của Mikro
AN112 / AN120 : Catalogue thiết bị hiển thị, cảnh báo Mikro Annunciator ANN112 / ANN120
AN112 / AN120 : User Manual thiết bị hiển thị, cảnh báo Mikro Annunciator ANN112 / ANN120


Delab (Malaysia) - Bộ điều khiển tụ bù, relay bảo vệ
NV-5 : Catalogue bộ điều khiển tụ bù 5 cấp Delab NV5
NV-5 : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 5 cấp Delab NV5
NV-14s : Catalogue bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 14 cấp Delab NV-8s, NV-14s
NV-14s : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 14 cấp Delab NV-8s, NV-14s
TM-18c : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò lắp Din ray Delab TM-18c
TM-18c : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò lắp Din ray Delab TM-18c
TM-8000s : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò lắp mặt tủ Delab TM-8000s
TM-8000s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò lắp mặt tủ Delab TM-8000s
TM-8200s : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-8200s
TM-8200s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-8200s
TM-9000s : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-9000s
TM-9000s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-9000s
TM-9200s : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng lắp mặt tủ Delab TM-9000s
TM-9200s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng lắp mặt tủ Delab TM-9000s
IDMT Time Plot : Phần mền cho phép xem đường đặc tính IDMT với các tham số cài đặt


Schneider Electric - Thiết bị điện công nghiệp, Relay bảo vệ :
Catalogue Samwha English : Catalogue Relay điện tử Samwha EOCR (English).
Catalogue Samwha : Catalogue Relay điện tử Samwha EOCR (Schneider Electric) (Korea).
EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor của Samwha (Schneider Electric, Korea)
EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, hiển thị số của Samwha (Schneider)
EOCR-3DM,FDM : Relay bảo vệ quá dòng, thiếu dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, kẹt rotor của Samwha (Korea)


Siemens - Thiết bị điện công nghiệp, Thiết bị tự động :
Logo Siemens : Catalogue LOGO Siemens
PLC S7-200 : Catalogue PLC Siemens S7-200
PLC S7-1200 : Catalogue PLC Siemens S7-1200
MM420 : Hướng dẫn sử dụng biến tần MicroMaster 420 (Tiếng Việt)


Selec (India) - Thiết bị điện, thiết bị tự động :
CP605 : Relay bảo vệ quá dòng của SELEC (India)
ELR600 : Relay bảo vệ dòng rò của SELEC (India)
VPR604 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp, mất pha, đảo pha của SELEC (India)
FPR602 : Relay bảo vệ quá tần số, thiếu tần số của SELEC (India)
MV15 : Đồng hồ Volt lắp tủ hiển thị số kích thước 48x96mm của SELEC (India)
MV305 : Đồng hồ Volt lắp tủ hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
MA12 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị số kích thước 48x96mm của SELEC (India)
MA302 : Đồng hồ Ampe lắp tủ hiển thị số kích thước 96x96mm của SELEC (India)
EM306 : Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
EM306 : User Manual Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
EM306-C : Catalogue đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
EM306-C : User Manual Đồng hồ điện tử (KWH) của SELEC
VAF36 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số) của Selec
VAF36 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số) của Selec
VAF36 : Hướng dẫn sử dụng đồng hồ tủ điện đa năng VAF36 (Tiếng Việt)
MFM309 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại) của Selec
MFM309 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại) của Selec
MFM383 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
MFM383 : Đồng hồ tủ điện đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
MFM384 : Đồng hồ tủ điện năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
MFM384 : User manual đồng hồ lắp tủ đa năng (Volt, Ampe, Tần số, cos phi, công suất các loại, điện năng) của Selec
TC52 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC52 của SELEC
TC518/TC523 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC518 / TC523 của SELEC
TC533 : Datasheet và User manual bộ điều khiển nhiệt độ TC533 của SELEC
55XC : Datasheet timer ON/OFF ra 2 relay, cài ON, OFF riêng biệt giây, phút, giờ của Selec
PIC152 : Datasheet bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 2 relay của Selec
PIC152 : User manual bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 2 relay của Selec
PIC1000N : Datasheet bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 4 relay của Selec
PIC1000N : User manual bộ điều khiển nhiệt độ, đo điện áp, dòng điện DC, ra 4 relay của Selec
RC102 : Datasheet bộ đếm tốc độ / đếm tổng, không có ngõ ra của Selec
RC102 : User manual bộ đếm tốc độ / đếm tổng, không có ngõ ra của Selec của Selec
XTC5400 : Datasheet timer / counter cao cấp, ra 2 relay của Selec
XTC5400 : User manual timer / counter cao cấp, ra 2 relay của Selec
EM368 : Datasheet đồng hồ công suất (KW, KVAR), điện năng (kWh, kVAR,KVA), cos phi, truyền thông Modbus
EM368 : Manual đồng hồ công suất (KW, KVAR), điện năng (kWh, kVAR,KVA), cos phi, truyền thông Modbus


Emic (Việt Nam) - Đồng hồ điện, biến dòng điện :
CV : Catalogue công tơ điện ( điện năng kế ) 1 pha của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
MV : Catalogue công tơ điện ( điện năng kế ) 3 pha của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
MV-3TB : Catalogue công tơ điện ( điện năng kế ) 3 pha 3 giá của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
CT-EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
CT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) trung thế EMIC phần 1
CT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) trung thế EMIC phần 2
CT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) trung thế EMIC phần 3
PT Trung thế EMIC : Catalogue biến điện áp ( PT, VT) trung thế EMIC phần 1
PT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( PT, VT) trung thế EMIC phần 2


LS Mecapion (Metronix) (Korea) : Encoder tương đối (incremental), tuyệt đối (absolute)
Encoder S30 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S30 (Metronix Encoder)
Encoder S40 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S40 (Metronix Encoder)
Encoder S48 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S48 (Metronix Encoder)
Encoder S66 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S66 (Metronix Encoder)
Encoder S68a : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S68a (Metronix Encoder)
Encoder S68b : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S68b (Metronix Encoder)
Encoder S78 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S78 (Metronix Encoder)
Encoder H35 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H35 (Metronix Encoder)
Encoder H40 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H40 (Metronix Encoder)
Encoder H45 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H45 (Metronix Encoder)
Encoder H60 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H60 (Metronix Encoder)
Encoder H70 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H70 (Metronix Encoder)
Encoder H88-18 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-18 (Metronix Encoder)
Encoder H88-30A : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-30A (Metronix Encoder)
Encoder H88-30B : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-30B (Metronix Encoder)
Encoder H88-38 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-38 (Metronix Encoder)
Encoder H100 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H100 (Metronix Encoder)
Encoder H108 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H108 (Metronix Encoder)
Encoder H128 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H128 (Metronix Encoder)
LSMecapion Full catalogue : Full catalog LSMecapion


Các thiết bị điện công nghiệp khác :
Vider ATS : Catalogue ATS Vider (Korea)
Yogiro ATS : Catalogue ATS Yogirotech (Korea)
Osung ATS : Catalogue ATS Osung (Korea)
Phicap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Phicap 3 pha của Ấn độ (cao, ốm)
Deltacap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Deltacap 3 pha của Ấn độ (cao, ốm)
Phasecap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Phasecap 3 pha của Ấn độ (mập, lùn)
Tụ bù Enerlux : Catalogue tụ khô Enerlux (Italy)
Shizuki RFA-4 : Catalogue tụ Shizuki RFA-4
Samwha Capacitor Catalog : Catalogue tụ Samwha
Ducati capacitor : Catalogue tụ và bộ điều khiển tụ bù Ducati
Han Young Catalogue : Catalogue thiết bị điện Han Young
3G3JX Inverter : Catalogue biến tần 3G3JX của Omron (Japan)
61F Liquid Level : Catalogue relay mức chất lỏng của Omron (Japan)
Fotek sensor A3 : Cảm biến quang Fotek sử dụng nguồn tự do 12-240VAC / VDC; ngõ ra tiếp điểm
Fotek sensor M18-C : Cảm biến quang hình trụ Fotek M18


Cập nhật ngày Thứ bảy, 06 Tháng 8 2011 12:09