Chicago Pneumatic là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Chicago có đầy đủ dải sản phẩm trong ngành khí nén, Tại Việt Nam Chicago hay thường gọi CP được quan tâm nhiều nhất đến dòng máy nén khí trục vít. Chi tiết dải sản phẩm Chicago như sau:


CPN closedCPN Series
ŸFAD: 220 – 1631 l/min

CPN là dòng máy nén khí trục vít cỡ nhỏ. CPN có kích thước và công suất nhỏ như như máy nén piston nhưng vẫn đem lại hiệu quả hoạt động, độ bền, tiết kiệm năng lượng của máy nén trục vít.
CPM seriesCPM Series: the small stationary screw compressor
ŸFAD: 240 – 1750 l/min

A small, powerful machine featuring the components of larger compressors. 
CPA 20CPA Series
ŸFAD: 520 – 3893 l/min

The CPA is a beautiful all-in-one, powerful and silent stationary screw compressor. 
CPBCPB Series: High-efficiency compression system
ŸFAD: 520 – 3893 l/min

The two asymmetric rotors, which are equal in diameter, are mounted on high-quality, low-wear bearings. The high degree of pressure seal and very fine tolerances reached by the rotors are guaranteed even in low-power operations. 
CPC 50CPC Series
ŸGear driven: FAD: 4700 – 8100 l/min
ŸBelt driven: FAD: 3500 – 7800 l/min
CPC Series: Stationary screw air compressors

CPD 100CPD Series
ŸGear driven: FAD: 8600 – 12900 l/min
ŸBelt driven: FAD 7100 – 11500 l/min
Reliable under any operating conditions and featuring a high-efficiency pump, high-yield electric motor and coaxial coupling... 
CPE120CPE Series
ŸFAD: 12400 – 16200 l/min

Air-cooled CPE series compressors are designed for heavy duty installations and harsh conditions. 
CPF 200CPF Series
Sturdy and reliable, CPF is particularly suitable for heavy–duty applications. 
CPG380WCPG Series: Gear drive rotary screw air compressors 380 to 480 HP
Superior single compressed air solution for demanding industries. 
CPVS175CPVS Series
The Chicago Pneumatic Variable Speed (CPVS) compressor allows you to save operating costs when your application does not require the compressor’s full capacity.