Thiết bị tách nước dùng cho đường ống khí nén. Trong hệ thống khí nén luôn có nước ngưng tụ trong đường ống cũng như bồn chứa. Để giải quyết vấn đề này người ta thường áp dụng công nghệ sấy khô và thu gom nước ngưng tụ qua các bộ tách nước. Một bộ tách nước đạt yêu cầu phải k gây sụt áp nghiêm trọng trên đường ống. Công ty CP Thủy Khí Á Châu là nhà cung cấp giải pháp cho hệ thống khí nén đáp ứng các yêu cầu của quý khách.