THRIVE™ SYNTHETIC ESTER Compressor Oils

Thrive ™  Dầu máy nén US LUBE gốc tổng hợp Ester. Với công thức phối trộn gốc dầu este và các chất phụ gia họ ashless. Thrive™  được thiết kế với độ nhớt cùng tính năng phù hợp để sử dụng trong máy nén khí cuộn, pít tông cùng bơm hút chân không. Tất cả các cấp độ nhớt của Thrive ™ Tổng hợp Dầu Ester Compressor là cuộc sống lâu dài các sản phẩm. tuổi thọ dầu phụ thuộc vào điều hành
điều kiện và thực hành bảo trì. Một dầu thường xuyên chương trình phân tích được khuyến khích. Thrive ™

Dầu máy nén khí Tổng hợp gốc Ester không sử dụng cho khí thở (y tế) hoặc máy nén lạnh.

Các tính năng và lợi ích
 Thuộc tính chống bọt Superior
Cung cấp sức mạnh bộ phim được cải thiện và kiểm soát nhiệt
Quản lý nước ô nhiễm
Dễ dàng tách ra khỏi nước dễ dàng loại bỏ và xử lý, bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn
Chống Varnish và Carbon tiền gửi
Giúp kéo dài tuổi thọ và giảm  bảo trì